ČERNÁ ARCHITEKTURA

ÚPRAVA ČÁSTI NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA V KYJOVĚ

STUDIE: 2016 / SPOLUPRÁCE: Bc. Vít Burian / INVESTOR: Město Kyjov

Zadání Zadáním studie bylo zpracování návrhu úprav části Masarykova náměstí v Kyjově, prostoru ohraničeného renesanční radnicí, Domem kultury a Mariánským sloupem. Navržené úpravy tohoto prostoru by měly vybízet kolemjdoucí k zastavení a umožňovat příjemný pobyt nejen pro občany města Kyjova.

Stávající stav Celkově je prostor rozdělen na několik funkčních částí, které nicméně nenabízejí žádnou atraktivitu. Letní zahrádky jsou velkým přínosem a mají pro celý prostor velký potenciál, bohužel stávající podoba zahrádek za plotem neumožňuje žádnou interakci mezi chodcem a návštěvníkem tohoto zařízení. Všudepřítomné obrubníky a výškové nerovnosti, stejně tak i zatravněné plochy bez účelu, tvoří bariéry a nelákají k pobytu či zastavení.

Koncept Základní myšlenkou návrhu bylo zatraktivnění celého prostoru a nabídnutí několika možností k pobytu. Zrušením parkoviště u Mariánského sloupu vznikne v řešeném prostou velká prázdná plocha navíc, která by se mohla stát atraktivním místem pro odpočinek i setkávání. Jelikož je nyní plocha rozčleněna obrubníky, je navrženo na celou plochu umístit vyvýšenou dřevěnou terasu – tzv. plato, které by srovnalo veškeré výškové nerovnosti. Plato by bylo vyvýšeno do výšky lavice, a tak by mohl jeho okraj sloužit jako dlouhá lavička přerušená občas pohodlnými schody. Plato by poskytovalo několik funkcí – mobilní dřevěné židličky, látková lehátka či plastová sofa by vybízely k odpočinku, relaxaci, světlé plachty napnuté nad platem by poskytovaly stín v horkých měsících. Součástí plata by mohly být i herní prvky pro děti – např. uzavíratelné pískoviště či jednoduché houpačky či houpací sítě. Plato by mohlo být také využíváno k menším produkcím na náměstí – například hudební koncerty, divadelní představení pro děti nebo by zde mohly být vystavovány artefakty vytvořené v místní LŠU. Dalším atraktivním prvkem celého prostoru by se mohl stát zatravněný kopec před Domem kultury, a to vložením dřevěných pobytových schodů. Posezení ve vyšší úrovni poskytne trochu jiný a možná lákavý pohled na náměstí. Důležitým prvkem jsou letní zahrádky – možnost občerstvení je jedna z největších lákadel. Zahrádky jsou nyní uzavřené a od okolí se distancují – je navrženo zahrádky zbavit plotů a nízkých stínících markýz a maximálně je otevřít směrem k náměstí.