ČERNÁ ARCHITEKTURA

REKONSTRUKCE BÝVALÉ VÁHY VE VELATICÍCH

STUDIE: 2016 / SPOLUPRÁCE: Bc. Vít Burian / INVESTOR: Obec velatice

Stávající stav

Řešená stavba se nachází na okraji obce v její severovýchodní části, u místní komunikace, která vede do bývalé tzv. průmyslové zóny, která se nyní postupnou výstavbou rodinných domů proměňuje v novou atraktivní obytnou část obce. V katastru nemovitostí je stavba vedena jako zemědělská stavba. Objekt je samostatně stojící dvoupodlažní nepodsklepená stavba, se střechou s mírným sklonem s živičnou krytinou. Obvodové stěny jsou z plných pálených cihel, stropy jsou tvořeny dřevěnými stropními trámy se záklopem. Budova je celkově ve špatném technickém stavu, nicméně z konstrukčního hlediska je stavba neporušená. Stavba je připojena k veškerým sítím technické infrastruktury. Orientace budovy ke světovým stranám je ideální – stávající vstup umístěný u příjezdové komunikace se nachází na severní straně. Pozemek kolem budovy je nyní neudržovaný, z jižní strany nad pozemek zasahují vzrostlé stromy.

Koncept

Návrh rekonstrukce vychází z požadavku vytvořit ze stavby bytový dům s malými byty a celkově dům upravit i po estetické stránce tak, aby byla maximálním způsobem využitá stávající konstrukce domu včetně okenních otvorů a vnitřního schodiště. Jelikož se jedná o jednoduchou stavbu obdélníkového půdorysu s jasnou danou dispozicí, bylo možné v domě navrhnout jednoduché úpravy a umístit do stavby několik bytů. Variantně se v návrhu také počítá s možnou nástavbou – zvýšením budovy o jedno podlaží a vytvořením tak dalšího jednoho nebo dvou bytů. Vstup do domu je ponechán stávající – umístěný poblíž příjezdové komunikace. Za vstupními dveřmi se pak nachází zádveří se schodištěm, pod výstupním ramenem schodiště je umístěný malý sklad. Ze zádveří se rovnou vchází do prvního bytu (BYT 1), který má plochu 59,34 m2 a svou dispozicí je řešený jako 2+kk. Tento přízemní byt má výhodu přímého vstupu na zahradu na jižní straně s pobytovou terasou, která je krytá pergolou. Ve 2.np jsou navrženy dva menší byty – BYT 2 má celkovou plochu 39,79 m2 a má dispozici 2+kk, k bytu je navržený úzký podlouhlý balkón na západní straně s optickou clonou ve formě dřevěných latí. BYT 3 má plochu 19,89 m2 a je navržený 1+kk. Tento byt má francouzské okno na straně východní. Variantně je ve studii řešena nástavba domu, která by umožnila rozšíření domu o další jeden nebo dva byty. V této variantě se počítá s prodloužením stávajícího schodiště do 3.np, kde by se nacházel vstup do BYTU 4, který má celkovou plochu 48,19 m2 a má navrženou dispozici 2+kk. Tento byt je řešen velmi komfortně, podél celé jižní strany se v návrhu počítá s ustoupením patra a vytvořením dlouhé střešní terasy – lodžie. Je také navržena možnost umístit do nástavby dva byty – BYT 5 (29,15 m2, 1+kk) a BYT 6 (25,29 m2, 1+kk) s tím, že BYT 5 má malou lodžii a BYT 6 francouzská okna. K domu je také navržena na východní straně malá dřevěná přístavba pro skladování např. jízdních kol, z boční strany je pak přístupný prostor pro popelnice. Fasáda domu je celkově tvarově zjednodušená – okna na severní straně, která vždy vedou pouze do předsíní nebo koupelen, jsou úzká s vysokým parapetem, okna v přízemí na jižní fasádě mají vybourané parapety a jsou protažena až k podlaze, stejně tak jako okna na východní a západní straně, kde se nachází balkón. Barevně a materiálově je dům sjednocený – fasáda je navržená bílá, okna s rámy v antracitovém odstínu a prvky pergoly, odclonění balkónu, přístřešek a přístavba skladu jsou navrženy dřevěné – např. modřínové. Klempířské výrobky a zábradlí balkónů jsou z titanzinkového plechu a pozinkované oceli. Střecha domu (varianta bez nástavby) je upravena jako plochá nebo s mírným sklonem bez přesahů a s atikou. Ve variantě s nástavbou – nástavba je řešena jako lehká konstrukce – dřevostavba s rovnou střechou bez přesahů s dřevěným obkladem fasády ze svislých modřínových prken.

===============

Součástí návrhu je také řešení pozemku za budovou – na východní straně. V současné době není pozemek využíván – předpokládá se zde umístění kolmého parkovacího stání pro 8 aut (počet je možné upravit podle množství bytů) a také zde počítá s umístěním sběrného dvora, který se sem plánuje přesunout ze stávajícího umístění. Poblíž chodníku se bude u sběrného dvora nacházet také oplocený prostor pro kontejnery na tříděný odpad. Ostatní plochy kolem domu jsou navrženy jako pobytová zeleň s parkovou úpravou – měly by být zatravněny a doplněny o dřeviny.