ČERNÁ ARCHITEKTURA

REKONSTRUKCE DOMU – AMBULANCE PSYCHOLOGA

PROJEKT: 2016 / REALIZACE: ve výstavbě / INVESTOR: soukromá osoba

Zadáním byl návrh stavebních úprav rodinného domu, které by umožňovaly užívání stavby za účelem provozování psychologické ambulance. Dům se nachází v centru města Kyjov na ulici Palackého v těsné blízkosti renesančního zámečku, kde dnes sídlí Vlastivědné muzeum, a parku s kaplí sv. Josefa. Dům se nachází v městské památkové zóně.

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Dispoziční řešení domu není nutné příliš měnit. Do domu se vchází vstupními dveřmi a dlouhá chodba napříč domem končí dveřmi, které vedou na dvůr. Vlevo od dveří se plánuje probourání stěny a otevření prostoru do čekárny pro pacienty, kde bude zároveň umístěna recepce s kuchyňkou a dva samostatné vstupy do ambulance psychologa a do místnosti pro psychoterapii. Obě místnosti jsou orientované svými okny do ulice a jsou také dveřmi vzájemně propojené. V čekárně je stávající kastlové okno, které se jako všechna ostatní okna a dveře plánuje vyměnit za nové, zároveň se u tohoto okna počítá s probouráním parapetu po úroveň podlahy, čímž se dosáhne optického propojení se dvorem a zároveň tak bude umožněný přímý vstup na dvůr. Z čekárny se za recepcí také vchází do stávající přístavby domu, která bude upravena a využívána jako sociální zázemí pro pacienty i personál, je zde umístěna také samostatná úklidová místnost. Další přístavba, která dvůr uzavírá, se plánuje zbourat, a to především pro její nevhodné rozměry a nízkou světlou výšku místností, kvůli které je stavba nevyužitelná. Zbouráním této stavby bude umožněn výhled do zeleně přilehlé zahrady.

Fasáda hlavního domu se neplánuje zateplovat – bude pouze odstraněna stávající břízolitová omítka a nahrazena novou fasádní omítkou ve světlém odstínu, podokapní římsa tak bude zachována. Sokl je navržený kamenný šedý, nová střešní krytina bude opět z režných pálených tašek a klempířské výrobky jsou navrženy titanzinkové. Stávající dvě široká okna na fasádě do ulice budou rozdělena vždy na dvě úzká okna, jejichž vertikální tvar bude podpořen snížením parapetů, čímž bude dosaženo původního vzhledu domu.