ČERNÁ ARCHITEKTURA

MLÝN VE SVATOBOŘICÍCH

STUDIE: 2016 / INVESTOR: obec Svatobořice – Mistřín / SPOLUPRÁCE: Martina Patočková, Vít Burian

Zadáním byl návrh rekonstrukce průmyslového objektu bývalého mlýna v obci Svatobořice – Mistřín a návrh nových staveb umístěných na pozemku kolem mlýna. Součástí projektu je také návrh využití pozemku kolem mlýna, který není v současné době využíván a který by mohl pro obec představovat cenný prostor pro využití různých společenských akcí.

V obci se často pořádají folklórní festivaly, jarmarky – to vše by zde mohlo najít své centrum působnosti.

Pozemek za mlýnem je rozlehlý, téměř rovinatý. Téměř celý areál je navrženo obestavět nízkými stavbami. V místě jednopodlažní přístavby. Je zde navržena tzv. zahradní restaurace s velkou terasou orientovanou do areálu. Na restauraci navazuje hlavní vstup – průchod – do areálu, který bude možné podle potřeby uzavírat. Nachází se zde také vstup do restaurace a do protilehlého zázemí pro účinkující při kulturních akcích, což je také nízká jednopodlažní stavba. Dominantou celého areálu je kromě budov bývalého mlýna nově navržené kryté pódium, které by mělo sloužit všem kulturním akcím. Pódium je umístěné na jihovýchodní hranici areálu, kde se nyní nachází betonový plot, za plotem je pak vedlejší silnice. Za pódiem je umístěna další malá stavba, ve které se nachází nová trafostanice vysokého napětí, která v současné d obě stojí na zatravněném prostoru na ulici Nádražní a která svým širokým ochranným pásmem znemožňuje umístění velké části navrhovaných objektů. Za novým objektem trafa se u fotbalového hřiště nachází další široký vstup do areálu.

Před budovou mlýna je navrženo otevřené prostranství s částečně krytou terasou u přilehlé kavárny – vinárny umístěné v přízemí mlýna. Na budovu mlýna navazuje nově vložená část objektu se sociálním zázemím, výtahem a se schodištěm. Na tuto stavbu přímo navazuje stávající dvoupodlažní přístavba se sedlovou střechou. Zde je navržený třetí vstup do areálu, který bude v případě potřeby možné uzavírat. Podél hranice pozemku se stávající sousední stavbou stavebnin je ponechaný volný pás pro příležitostné zaparkování vozidel nebo pro umístění mobilních toalet při kulturních akcích s větším množstvím návštěvníků. Tuto část areálu je navrženo nezastavět a to především kvůli možnému propojení se sousedním pozemkem v budoucnu.

Podél hranice pozemku s fotbalovým hřištěm je navržený jednoduchý dlouhý přístřešek pro umístění stánků při jarmarcích, trzích, hodech a podobně.

Celý areál je upraven s nově navrženými zpevněnými plochami a zelení. Před pódiem se nachází velký taneční parket z broušeného betonu, což je bezspárový hladký povrch, je stálý a nenáročný na údržbu. Kolem přístřešku pro stánky a podél hranice pozemku na severozápadní straně je terén vydlážděný kamennou dlažbou z žulových odštěpků, které byly původně uskladněny na pozemku a pro které neměla obec dosud žádné využití. Stejný materiál je použitý i u hlavního vstupu do areálu – na rozptylovém prostoru mezi vstupem a taneční plochou. Velkou část plochy kolem tanečního parketu je navrženo provést s mlatovým povrchem, což je přírodní povrch, který nepůsobí tvrdě a přímo navazuje na části areálu se zelení a mlatovými chodníky. Tyto plochy je možné také využívat pro příležitostné umístění stolů a lavic při kulturních akcích s větším počtem návštěvníků.

Rekonstrukce samotného mlýna vychází z předpokládaného využití stavby – v přízemí se počítá s umístěním kavárny – vinárny, ve 2. a 3.np se počítá s úpravou prostorů tak, aby jejich využití bylo mnohostranné. Počítá se zde s galerií, konáním vernisáží, přednášek, kurzů, jedna z místností by také mohla sloužit jako oddávací místnost. Je navrženo přízemí stavebně oddělit od zbývajících dvou podlaží, a to především z důvodu předpokládaného celoročního užívání kavárny v přízemí a občasného využívání ostatních prostor.