ČERNÁ ARCHITEKTURA

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU VE VELATICÍCH

STUDIE: 2018 / PROJEKT: 2019 / REALIZACE: 2020 / INVESTOR: obec Velatice VIZUALIZACE: Ing.arch. Martina Patočková FOTO: Jaroslav Mareš

Rekonstrukce kulturního domu spočívá nejen v úpravě technického rázu (akustika, vedení elektroinstalací, přesun plynového kotle), ale také ve zvýšení jeho estetické kvality. Kulturní dům má své nesporné prostorové hodnoty, ale ostatní přídavné prvky už často dosloužily, případně je potřeba je vyměnit nebo opravit kvůli tomu, že jejich vzhled už nenasvědčuje nic z jeho původního poslání. Především šlo o to prostory co nejvíce materiálově a barevně sjednotit, přídavné, i když nutné prvky v prostoru upozadit a pozornost tak soustředit pouze na probíhající akci. Zároveň zde byl kladen důraz na kvalitní a zároveň praktické a případně i variabilní provedení, které může svému účelu sloužit dlouhá léta.